Новi завдання банкiвського PR.

Журнал "Банк", №5-6, июнь, 2007 г.

Зв'язки з громадськістю за своєю природою являють собою дуже чутливу до зміїн у зовнішньому середовищі сферу управлінської діяльності. У банках ця чутливість щонайменше подвоюється, порівняно з більшістю інших галузей. Як інститути, що забезпечують грошовий обіг у країні, вони ніколи не залишаються осторонь певних змін у системі соціально-економічних відносин. Саме тому дуже важливо час від часу (бажано в рамках структурованої системи антикризового менеджменту та ризик-менеджменту як її підсистеми) аналізувати, які суспільні явища та тенденції можуть спричинити суттєвий вплив на банківські операції.

Нові завдання банківського PR

Результати проведення такого аналізу в рамках Клубу банківських PR-спеціалістів, що функціонує під патронатом АУБ, показали, що на сьогоднішній день існують дві суттєві загрози галузевого масштабу, щодо яких необхідно розробляти запобіжні та нейтралізуючі заходи. Мова йде про поступове формування у громадській свідомості упередженого іміджу банківських інститутів як т.зв.  організаторів або учасників рейдерських захоплень підприємств відсутності    одностайної   суспільної думки щодо того, що права банків як кредиторів необхідно поважати, а зобов'язання перед ними виконувати.
Перша тенденція, перш за все, загрожує стабільності корпоративного банкінгу як напряму діяльності вітчизняних комерційних банків. V ЗМ1 все частіше з'являються повідомлення про те, як підприємці, надавши фінансову звітність до банку, через деякий час стають жертвами атаки рейдерів. Аналогічно, найменування певних банківських установ, що є майже тотожними назвам бізнес-груп, до складу яких ці установи входять, фактично використовуються як синоніми назв рейдерських угруповувань. Поява такої упередженої інформації становить небезпеку для всієї банківської системи, бо підриває довіру вітчизняних компаній [насамперед, малого та середнього бізнесу] до банків як джерела фінансових ресурсів, що можуть бути використані для фінансування розвитку.
Друга тенденція в наслідком домінуючої у суспільстві неповаги до права приватної власності, взагалі, та радянської ментальності, за якою всі банки начебто є шахраями, які свідомо обманюють власних клієнтів, наживаючись на них. На практичному рівні вона має вираз зневажливого ставлення позичальників споживчих кредитів до банків та нехтування своїми зобов'язаннями щодо них. Відповідно, зазначена тенденція являє собою загрозу для банківського рітейлу.
Обидва сумні для галузі тренди можна визначити як певні «виклики» (модний англійський термі challenges, що використовується для позначення можливості перевірити свої сили, вирішуючи певну проблему). Однак, оскільки вони мають загальногалузевий характер, для розв'язання відповідних питань необхідні зусилля банківських PR-спеціалістів у форматі моделі конкуруючого співробітництва. Така модель передбачає, що до системи messages, які транслюються окремими комерційними банками в рамках поточної роботи з управління репутацією, було б дуже бажано інтегрувати у тій чи іншій формі наступні ідеї:

Необхідно розуміти, що ринкова історія банківської справи в Україні тільки починається, і саме тому дуже важливо «робити» її вірно, намагаючись вчитися не тільки на своїх помилках, але й на чужих. І роль PR-спеціаліста у цьому є визначальною.  

                                                      
Сергій Шумило,
Олена Дерев'янко,
Клуб банківських
PR-спеціалістів